(Nederlands) Kosten

(Nederlands) Start nu je abonnement

(Nederlands) Prijzen

(Nederlands) Bereken hieronder wat uw narrowcasting oplossing gaat kosten. Dit is een indicatie, neem contact met ons op voor een gerichte offerte. Bij een tweejarig abonnement krijgt u standaard een player per scherm in bruikleen.

Budget
Basic
Premium